Architekt

Architekt musi być prorokiem... prorokiem w prawdziwym znaczeniu tego słowa... jeżeli nie widzi co najmniej 10 lat do przodu nie nazywaj go architektem.

Frank Lloyd Wright

CSS Template

Witamy

Maśniak, Zonnenburg-Architekci S.J.

Pracownia architektoniczna zrzeszająca projektantów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zajmująca się kompleksowym projektowaniem obiektów budowlanych. Oferujemy wielobranżową obsługę projektową na każdym etapie inwestycji.

Usługi

Świadczymy usługi projektowe w zakresie obsługi inwestycji w szczególności:

- Przygotowujemy koncepcję możliwości realizacji planowanej inwestycji dla działki i określamy maksymalne jej zagospodarowanie,

- Przygotowujemy materiały do wystąpienia o warunki zabudowy w przypadku braku planów miejscowych dla planowanej lokalizacji inwestycji,

- Opracowujemy wielobranżową dokumentację niezbędną do realizacji inwestycji oraz wyboru potencjalnych wykonawców,

- Sprawujemy nadzory autorskie nad inwestycją przez cały okres jej trwania.

aktualizacja

02-11-2015

CSS template downloaded form free website templates
[ licznik ] border=0