Architekt

Architekt musi być prorokiem... prorokiem w prawdziwym znaczeniu tego słowa... jeżeli nie widzi co najmniej 10 lat do przodu nie nazywaj go architektem.

Frank Lloyd Wright

CSS Template

Obiekty magazynowe i przemysłowe

Kompleks magazynowo-biurowy "Żerań Park II""

Zespół hal magazynowych w Warszawie w dzielnicy Białołęka.

Zakład produkcyjny "Metal-Incar"

Zakład przemysłowy produkcji termostatów samochodowych na Białołęce.

Piroliza

Projekt zakładu do produkcji oleju popirolitycznego ze zużytych opon samochodowych metodą ciągłej pirolizy. Instalacja budowana jest w Szczecinie.

CSS template downloaded form free website templates