Architekt

Architekt musi być prorokiem... prorokiem w prawdziwym znaczeniu tego słowa... jeżeli nie widzi co najmniej 10 lat do przodu nie nazywaj go architektem.

Frank Lloyd Wright

CSS Template

Usługi

Obsługa projektowa

Posiadamy doświadczenie przy projektowaniu obiektów o zróżnicowanych funkcjach. Obsługujemy wszelkiego typu inwestycje, począwszy od małej architektury po obiekty o skomplikowany układzie funkcjonalnym. Ponadto przeprowadzamy audyty i analizy istniejących obiektów budowlanych. Współpracujemy z dobrymi projektantami wszelkich braż.

Pomagamy przejść przez cały proces inwestycyjny:

- Przygotowujemy koncepcję możliwości realizacji planowanej inwestycji dla działki i określamy maksymalne jej zagospodarowanie,

- Przygotowujemy materiały do wystąpienia o warunki zabudowy w przypadku braku planów miejscowych dla planowanej lokalizacji inwestycji,

- Opracowujemy wielobranżową dokumentację niezbędną do realizacji inwestycji oraz wyboru potencjalnych wykonawców,

- Sprawujemy nadzory autorskie nad inwestycją przez cały okres jej trwania.

Projekty

Wykonujemy wielobranżową dokumentację projektową na każdym etapie inwestycji:

  • Koncepcje, analizy wstępne
  • Projekty budowlane
  • Projekty wykonawcze
  • Dokumentacje przetargowe
  • Nadzory autorskie

dla wszelkiego rodzaju inwestycji, a w szczególności:

CSS template downloaded form free website templates